שיקום והסרת צו מבנה מסוכן

לאורך מישור החוף ישנם אלפי מבנים בעלי אופי תחזוקת בטון וברזל ירודים, בהם מופיעות תופעות של:
סדקים, התפוררות  והתקלפות שכבת הטייח, התפוררות חלקי בטון, התנתקות של חלקי בטון, ברזל זיון חשוף ומוחלש ע"י תהליכים קורוזיבים של מוטות הזיון.

בניינים אלה מסכנים את הציבור במקרים רבים והעירייה מטילה עליהם 'צו מבנה מסוכן' המגדיר את המבנה כמסוכן לציבור.
ועד הבית מחוייב באופן גורף ומיידי להתחיל שיקום בטונים וברזל תחת פיקוח מהנדס אזרחי.

אנו אחראיים להגעה לשטח, ולערוך באמצעיים הנדסאיים ועל פי נסיון רב של שנים, בדיקה,מדידה וכימות הנזק וקביעת טיב הטיפול בנזק והמלצה על אופן חיזוק המבנה ושיקום הבטונים,שכולל דו"ח מהנדס אזרחי מורשה.

בידיים שלנו אתם תוכלו להיות שקטים ובטוחים שהעבודה תעשה על הצד הטוב ביותר הן בתהליך חיזוק ושיקום הבטונים, והן בתהליך הסרת הצו מול המחלקה ההנדסית ומשפטית של העירייה.

"מסתכלים לברזל בגובה העיניים"